Τετάρτη, 16 Μαΐου 2018

τεστ

τεστ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

2018 - 4η Ετήσια Διάλεξη «Αλέξης Δημαράς»
της Ελληνικής Εταιρίας Ιστορικών της Εκπαίδευσης (ΕΛΕΙΕ)
Ομιλήτρια: Καθηγήτρια Simonetta Polenghi 

 
Η Ελληνική Εταιρία Ιστορικών της Εκπαίδευσης (ΕΛΕΙΕ) διοργανώνει την 4η Ετήσια Διάλεξη «Αλέξης Δημαράς». 
Επίτιμη προσκεκλημένη και ομιλήτρια, είναι η διακεκριμένη Ιστορικός της Εκπαίδευσης, Ιταλίδα Καθηγήτρια Simonetta Polenghi
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στα Αγγλικά, με ταυτόχρονη μετάφραση στα Ελληνικά, 
την Παρασκευή 25 Μαΐου 2018 στις 19:30, στο Θέατρο της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης (Μασσαλίας 22, Αθήνα).

Ο Πρόεδρος της ΕΛΕΙΕ
Καθηγητής Π.Γ. Κιμουρτζής 

Τρίτη, 8 Μαΐου 2018

Proposal for a structured cooperation between Public Employment Services (PES) and the education sector for better school-to-work transitions Key findings of the PES survey on education and PES partnerships template : annex to the position paper


  European network of public employment services (PES)

  04/2018


https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/e66036ca-4444-11e8-a9f4-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-69668744

Quality of teaching and learning in science


Patricia Dini da Costa & Luisa Araujo


Joint Research Centre (JRC)

 02/2018


https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/3e701b9c-1c3c-11e8-ac73-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-69668694

Education externalities. What they are and what we know - Study

Education externalities. What they are and what we know - Study


 Daniel Münich & George Psacharopoulos

  European Expert Network on Economics of Education (EENEE)

 03/2018


https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/afaae908-3231-11e8-b5fe-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-69668566

Monitoring the quality of early childhood education and care. Complementing the 2014 ECEC quality framework proposal with indicators : recommendations from ECEC experts


  European Commission (EC)

  04/2018


https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/825252b4-3ec6-11e8-b5fe-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-69668493

Civic attitudes and behavioural intentions in the 2016 International Civic and Citizenship Education Study (ICCS): New evidence for education and training policies in Europe


  Zsuzsa Blasko, Patricia Dinis da Costa & Esperanza Vera-Toscano

  Joint Research Centre (JRC)

  03/2018


https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/8d85491a-2284-11e8-ac73-01aa75ed71a1/language-en

Preparation and Support for Teachers in Public Schools: Reflections on the First Year of Teaching


 Amanda Bowsher, Dinah Sparks, & Kathleen Mulvaney Hoyer

 National Center for Education Statistics (NCES) - U.S. Department of Education

 04/2018


https://nces.ed.gov/pubs2018/2018143.pdf

Projections of Education Statistics to 2026


 William J. Hussar et Tabitha M. Bailey

  National Center for Education Statistics (NCES) - U.S. Department of Education

 04/2018


https://nces.ed.gov/pubs2018/2018019.pdf

Étude sur l’apprentissage par l’expérience et la préparation des jeunes Canadiens au marché du travail - Appuyer la réussite des étudiants universitaires


  Universités Canada

  04/2018


https://www.univcan.ca/wp-content/uploads/2018/03/etude-sur-lapprentissage-par-lexperience-et-preparation-des-jeunes-canadiens-au-marche-du-travail-mars-2018.pdf

Τeaching in focus/ L'enseignement à la loupe


  N°21, avril 2018

 What does innovation in pedagogy look like ?


https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/cca19081-en.pdf?expires=1525807700&id=id&accname=guest&checksum=28D0F5F50D96A72591EA7C47AD8ECE45

Prismes


  n°24, 2018

  la mémoire ... vous en souvenez-vous ?

 
 • Édito: mettre la petite musique de la mémoire en marche, Barbara Fournier et François Othenin-Girard
 • Entretien avec Marc Ferro. Enseigner l’histoire nécessite une conscience des sensibilités de chaque peuple, Anouk Zbinden
 • Perdre la mémoire au royaume numérique, Florence Quinche
 • Quand s’élève la voix de l’individu au-dessus du fracas de l’histoire, Barbara Fournier
 • Entretien avec Susanne Wokusch. Les langues, pour des cerveaux immatures, François Othenin-Girard
 • Entretien avec Daniel Martin et Anne Clerc-Georgy. Stratégies composites pour le métier d’élève, Luisa Campanile
 • Entretien avec Sabine Chatelain. Musique et mémoire : mmmmmh… Mehdi Mokdad
 • Apprendre « massé » ou dans la durée, Éric Tardif
 • Un songe ne ment jamais, Pierre Crevoisier
 • Entretien avec Eveyne Thommen. Je suis Rain Man, François Othenin-Girard
 • Entretien avec Catherine Martinet. Miser sur l’intelligence des élèves dyslexiques, Luisa Campanile
 • Entretien avec Noémi Michel. Nous sommes tous porteurs d’histoire, Anouk Zbinden
 • Entretien avec Lyonel Kaufmann. Le travail de la mémoire : un devoir d’histoire, Anouk Zbinden
 • Entretien avec Pierre Centlivres. La mémoire au cœur de l’appartenance, François Othenin-Girard
 • Quelle place pour l’enfant dans la mémoire du deuil? Christine Fawer Caputo
 • L’écriture entre mémoire et oubli, Modiano et Ishiguro
 • La mémoire involontaire comme vérité authentique, Marcel Proust
 • Comme des phares qui s’allument dans la nuit, Barbara Fournier
 • Récits et mémoires, Le choix de la BCUL site HEP Vaud
 • Grand angle. Sur le fil du rasoir : des stratégies d’intégration en classe ordinaire, Laurent Bovey
 • Marque pages. L’écriture de l’expérience: une pratique de formation, Bessa Myftiu
 • Échos hep. Bref retour sur quelques événements phares de la HEP Vaud


https://www.hepl.ch/cms/accueil/actualites-et-agenda/presse-hep/prismes/derniere-edition/au-sommaire.html

Bordón. Revista de Pedagogía


  Vol. 70, n° 2, 4-6/ 2018

 
 • ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA, Pedro Aramendi Jauregui, Luis Lizasoain Hernández, Jose Francisco Lukas Mujika
 • ANÁLISIS LONGITUDINAL DE LA TRANSICIÓN A LA VIDA ADULTA DE LAS PERSONAS SEGREGADAS DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN A LA INFANCIA Y A LA ADOLESCENCIA, Deibe Fernández-Simo, Xosé Manuel Cid Fernández
 • NECESIDADES DE FORMACIÓN EN PRÁCTICAS CENTRADAS EN LA FAMILIA EN PROFESIONALES DE ATENCIÓN TEMPRANA ESPAÑOLES, Francisco Alberto García-Sánchez, Nayara Rubio-Gómez, Noelia Orcajada Sánchez, Claudia Tatiana Escorcia Mora, Margarita Cañadas Pérez
 • FORMACIÓN PARA LA FUNCIÓN DIRECTIVA EN LA ESCUELA: EL CASO DE TARRAGONA (CATALUÑA), Pilar Iranzo-García, Marta Camarero-Figuerola, Juana-María Tierno-García, Charo Barrios-Arós
 • CAMBIO DE PERSPECTIVA EN EL APRENDIZAJE DE LENGUAS EXTRANJERAS: HACIA LA AUTONOMÍA CON EL e-PEL (PORTFOLIO EUROPEO DE LAS LENGUAS ELECTRÓNICO), Mario Jesús Mira Giménez
 • DIFERENCIAS INTERCULTURALES EN EL AUTOCONCEPTO, DIMENSIÓN ESTABILIDAD EMOCIONAL, EN ADOLESCENTES, Lea Plangger, Esther Rodríguez Quintana, Clara González Uriel
 • RIESGOS PERCIBIDOS POR ESTUDIANTES ADOLESCENTES EN EL USO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS Y CÓMO REACCIONAN ANTE ELLOS, Jesús Plaza de la Hoz
 • EL PATRIMONIO EDUCATIVO EN LA EXPOSICIÓN UNIVERSAL DE PARÍS DE 1878, Guadalupe Trigueros Gordillo, Juan Luis Rubio Mayoral

https://recyt.fecyt.es/index.php/BORDON/issue/view/3286

British Journal of Sociology of Education (BJSE)


  Vol. 39, n°4, 6/2018

 
 • ‘Peacekeepers’ and ‘machine factories’: tracing Graduate Teaching Assistant subjectivity in a neoliberalised university, Rille Raaper
 • The global citizenship agenda and the generation of cosmopolitan capital in British higher education, Jonathan Z. Friedman
 • Challenges in making an academic career in education sciences, Petra Angervall, Peter Erlandson & Jan Gustafsson
 • Cultural capital as whiteness? Examining logics of ethno-racial representation and resistance, Derron Wallace
 • Trends in ethnic inequality in the attainment of vocational degrees: a cohort study in Germany, Karin Schuller
 • Church schools, educational markets and the rural idyll, Peter J. Hemming & Christopher Roberts
 • The hybrid professional: an examination of how educational leaders relate to, with and through managerialism, Denry Machin
 • Exploring a taboo of cultural reproduction, Chris Holligan
 • Responsibilising parents: the nudge towards shadow tutoring, Catherine Doherty & Karen Doole
 • Meanings of education under occupation: the shifting motivations for education in Palestinian refugee camps in the West Bank, Tejendra Pherali & Ellen Turner


https://www.tandfonline.com/toc/cbse20/39/4

British Journal of Educational Technology (BJET)


  Vol. 49, n°3, 5/ 2018

 
 • Collaborative learning in architectural education: Benefits of combining conventional studio, virtual design studio and live projects, Carolina Rodriguez, Roland Hudson and Chantelle Niblock
 • Overcoming barriers between volunteer professionals advising project-based learning teams with regulation tools, Daniel G. Rees Lewis, Matthew W. Easterday, Emily Harburg, Elizabeth M. Gerber and Christopher K. Riesbeck
 • Investigating various application areas of three-dimensional virtual worlds for higher education, Reza Ghanbarzadeh and Amir Hossein Ghapanchi
 • The role of the e-tutor in synchronous online problem-based learning: A study in a Master Public Health Programme, Nynke de Jong, Daniëlle M. L. Verstegen and Karen D. Könings
 • A systematic review of research on the flipped learning method in engineering education, Aliye Karabulut-Ilgu, Nadia Jaramillo Cherrez and Charles T. Jahre
 • Factors determining e-learning service quality, Muhammad Amaad Uppal, Samnan Ali and Stephen R. Gulliver
 • Teachers' perceptions of digital badges as recognition of professional development, W. Monty Jones, Samantha Hope and Brianne Adams
 • Performance, structure and ideal identity: Reconceptualising teachers' engagement in online social spaces, James Robson
 • Pedagogical, social and technical designs of a blended synchronous learning environment, Qiyun Wang and Changqin Huang
 • From piloting e-submission to electronic management of assessment (EMA): Mapping grading journeys, Anna Vergés Bausili
 • The effects of a flipped classroom approach on class engagement and skill performance in a Blackboard course, Mohamed Ali Nagy Elmaadaway
 • Socio-demographic factors relating to perception and use of mobile technologies in tertiary teaching, Kwok-Wing Lai and Lee Smith
 • Boundary interaction: Towards developing a mobile technology-enabled science curriculum to integrate learning in the informal spaces, Daner Sun and Chee-Kit Looi
 • One-to-one mobile technology in high school physics classrooms: Understanding its use and outcome, Xiaoming Zhai, Meilan Zhang and Min Li
 • Students' acceptance of tablet PCs in Italian high schools: Profiles and differences, Daniela Villani, Laura Morganti, Claudia Carissoli, Elena Gatti, Andrea Bonanomi, Stefano Cacciamani, Emanuela Confalonieri and Giuseppe Riva
 • The influence of children's gender and age on children's use of digital media at home, Natalia Kucirkova, Karen Littleton and Antonios Kyparissiadis
 • Incremental impact of time on students' use of E-learning via Facebook, Sedigheh Moghavvemi and Hashem Salarzadeh Janatabadi
 • Learning styles: Considerations for technology enhanced item design, Deborah Adkins and Meg Guerreiro

Δευτέρα, 30 Απριλίου 2018

Τετάρτη, 25 Απριλίου 2018

The challenges of measuring wellbeing in schools. A review prepared for the Ontario Teachers’ Federation. Toronto, Ontario : Ontario Teachers’ Federation.

The challenges of measuring wellbeing in schools. A review prepared for the Ontario Teachers’ Federation. Toronto, Ontario : Ontario Teachers’ Federation.


 Arlo Kempf

 Ontario Teachers'Federation

 04/2018https://www.otffeo.on.ca/en/wp-content/uploads/sites/2/2018/02/The-challenges-of-measuring-wellbeing-in-schools-Winter-2017-web.pdf

Private tuition and out-of-school study, new international evidence

Private tuition and out-of-school study, new international evidence


 John Jerrim

  Sutton Trust

 09/2017https://www.suttontrust.com/research-paper/extra-time-private-tuition/

Enhancing quality, from policy to practice

Enhancing quality, from policy to practice


 Anna Gover & Tia Loukkola

 European quality assurance register for higher education (ENQA)

 02/2018


http://www.enqa.eu/indirme/papers-and-reports/associated-reports/equip-publication_final.pdf

Going open. Policy recommendations on open education in Europe (OpenEdu Policies)

Going open. Policy recommendations on open education in Europe (OpenEdu Policies)


 Andreia Inamorato dos Santos

 Joint Research Centre (JRC)

 01/2018https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/1f444bc5-f4ef-11e7-be11-01aa75ed71a1/language-en

Erasmus+ strategic partnerships in the field of adult education. Compendium 2014

Erasmus+ strategic partnerships in the field of adult education. Compendium 2014


 European Commission (EC)

 01/2018


https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/af6a5e23-9e77-11e7-b92d-01aa75ed71a1/language-en

Formation à l'entrepreneuriat à l'école en Europe

Formation à l'entrepreneuriat à l'école en Europe


  Eurydice

  02/2018


https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/74a7d356-dc53-11e5-8fea-01aa75ed71a1/language-fr

Rethinking language education and linguistic diversity in schools. Thematic report from a programme of expert workshops and peer learning activities (2016-17)

Rethinking language education and linguistic diversity in schools. Thematic report from a programme of expert workshops and peer learning activities (2016-17)


 Anja Meierkord & Laurie Day

 European Commission (EC)

 03/2018


https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/de1c9041-25a7-11e8-ac73-01aa75ed71a1/

PISA in focus/ PISA à la loupe

PISA in focus/ PISA à la loupe


  82, mars 2018

  Performance et bien-être des élèves issus de l'immigration. Comment se situent les différents pays ?


https://www.oecd-ilibrary.org/fr/education/performance-et-bien-etre-des-eleves-issus-de-l-immigration_a707ffd8-fr;jsessionid=1k0pqhhhylrt5.x-oecd-live-02

PISA in focus/ PISA à la loupe

PISA in focus/ PISA à la loupe


  n°75, 2018

  La plus grande inclusion des élèves se fait-elle au détriment de la qualité des apprentissages ?https://www.oecd-ilibrary.org/education/la-plus-grande-inclusion-des-eleves-defavorises-se-fait-elle-au-detriment-de-la-qualite-des-resultats-d-apprentissage_e7e51ac0-fr

PISA in focus/ PISA à la loupe

PISA in focus/ PISA à la loupe


  n°76, 2018

  Comment l'école compense-t-elle le désavantage socioéconomique ?


https://www.oecd-ilibrary.org/education/comment-l-ecole-compense-t-elle-le-desavantage-socio-economique_170967ba-fr

PISA in focus/ PISA à la loupe

PISA in focus/ PISA à la loupe


  n°77, 2018

  Comment l'enquête PISA mesure-t-elle les compétences de collaboration des élèves ?


https://www.oecd-ilibrary.org/education/comment-l-enquete-pisa-mesure-t-elle-les-competences-de-collaboration-des-eleves_f357f15a-fr

Comunicar

Comunicar


 N° 55, avril 2018

  La esfera mediática. Controversias en la vida pública

 
DOSSIER
Comunicar la ciencia: El perfil del periodista científico en España / Communicating science: The profile of science journalists in Spain, Roger Cassany, Barcelona (España), Sergi Cortiñas, Barcelona (España) & Albert Elduque, Reading (Reino Unido)
La violencia contra mujeres brasileñas en las esferas pública y mediática / Violence against Brazilian women in public and mediatic spheres, Bruno Souza-Leal, Belo Horizonte (Brasil), Carlos-Alberto de-Carvalho, Belo Horizonte (Brasil) & Elton Antunes, Belo Horizonte (Brasil)
Incidencia política de las campañas contra la trata: Un relato controvertido / Advocacy of trafficking campaigns: A controversy story, Vanesa Saiz-Echezarreta, Cuenca (España), María-Cruz Alvarado, Segovia (España) & Paulina Gómez-Lorenzini, Santiago de Chile (Chile)
#TrumpenMéxico. Acción conectiva transnacional en Twitter y la disputa por el muro fronterizo / #TrumpenMexico. Transnational connective action on Twitter and the border wall dispute, María-Elena Meneses, Ciudad de México (México), Alejandro Martín-del-Campo, Ciudad de México (México) & Héctor Rueda-Zárate, Ciudad de México (México)
El impacto de los jóvenes en la esfera pública: La disolución del Consejo de la Juventud de España en la prensa y en Twitter / Youth impact on the public sphere in Press and Twitter: The dissolution of the Spanish Youth Council, Anna Clua, Barcelona (España), Núria Ferran-Ferrer, Barcelona (España) & Ludovic Terren, Barcelona (España)
CALEIDOSCOPIO
Los youtubers y la construcción de la identidad adolescente / YouTuber videos and the construction of adolescent identity, Vanesa Pérez-Torres, Madrid (España), Yolanda Pastor-Ruiz, Madrid (España) & Sara Abarrou-Ben-Boubaker, Madrid (España)
Prosumidores y emirecs: Análisis de dos teorías enfrentadas / Prosumers and emirecs: Analysis of two confronted theories, Roberto Aparici, Madrid (España) & David García-Marín, Madrid (España)
Mapeo científico de la Categoría «Comunicación» en WoS (1980-2013) / A science mapping analysis of ‘Communication’ WoS subject category (1980-2013), Julio Montero-Díaz, Logroño (España), Manuel-Jesús Cobo, Cádiz (España), María Gutiérrez-Salcedo, Jaén (España), Francisco Segado-Boj, Logroño (España) & Enrique Herrera-Viedma, Granada (España)
Gamificación transmedia para la divulgación científica y el fomento de vocaciones procientíficas en adolescentes / Gamification and transmedia for scientific promotion and for encouraging scientific careers in adolescents, Antonio Pérez-Manzano, Murcia (España) & Javier Almela-Baeza, Murcia (España)
De sMOOC a tMOOC, el aprendizaje hacia la transferencia profesional: El proyecto europeo ECO / From sMOOC to tMOOC, learning towards professional transference. ECO European Project, Sara Osuna-Acedo, Madrid (España), Carmen Marta-Lazo, Zaragoza (España) & Divina Frau-Meigs, París (Francia)

https://www.revistacomunicar.com/index.php?contenido=revista&numero=actual

Revista de Educación a Distancia (RED)

Revista de Educación a Distancia (RED)


  N° 57, mars 2018

 
 • Cómo utilizo la web social en mis clases de la universidad / Comment j’utilise les médias sociaux dans mes cours à l’université, Pierre Lévy
 • El impacto económico y las posturas de los actores principales en un ámbito universitario digitalizado / Economic Implications and Stakeholder Reactions in a Digital University Environment, Wolfram Laaser
 • Grupos de Creación y Gestión del Conocimiento en Red en un Programa de Perfeccionamiento en Docencia Universitaria, Anna Díaz-Vicario y Joaquín Gairín Sallán
 • Percepción de los estudiantes al ‘invertir la clase’ mediante el uso de redes sociales y sistemas de respuesta inmediata, Ana Cristina Blasco-Serrano, Juan Lorenzo Lacruz y Javier Sarsa
 • Gestión del aprendizaje y web social en la Educación Superior en línea, Miguel Zapata-Ros
 • A social web based pedagogical strategy for teaching journalism in higher education, Carla Patrão and António Dias de Figueiredo
 • Humanidades digitales para el aprendizaje y difusión del patrimonio naval, Lorena Martínez-Solís y Celia Chaín-Navarro
 • La universidad inteligente, Miguel Zapata-Ros


http://www.um.es/ead/red/57/

Mesure et évaluation en éducation (MEE)

Mesure et évaluation en éducation (MEE)


  Vol. 40, n°2, 2017

 
 • Étude des pratiques évaluatives en mathématiques de 25 professeurs des écoles français : une approche didactique à partir de l’analyse des tâches données en évaluation, Nathalie Sayac
 • Le caractère collectif de la (re)construction du savoir-évaluer d’enseignants migrants qui s’intègrent dans les écoles québécoises, Joëlle Morrissette et Serigne Ben Moustapha Diédhiou
 • Que révèlent les situations d’évaluation de la posture en formation des futurs enseignants ? Sandrine Breithaupt et Anne Clerc Georgy
 • Modération statistique et modération sociale des résultats scolaires : approches opposées ou complémentaires ? Dany Laveault et Gonzague Yerly
 • La méthode Q dans l’étude des réflexions des enseignants du secondaire sur leurs pratiques professionnelles, Viorica Dobrica-Tudor et Manon Théorêt


https://www.erudit.org/fr/revues/mee/2017-v40-n2-mee03453/

Revue canadienne de l'éducation (RCÉ)

Revue canadienne de l'éducation (RCÉ)


  Vol. 41, n°1, 2018

 
 • A Reconsideration of Social Innovation: Drama Pedagogies and Youth Perspectives on Creative and Social Relations in Canadian Schooling, Kathleen Gallagher
 • Poetry in the Academy: A Language of Possibility, Carl Leggo
 • What Counts as Creativity in Education? An Inquiry into the Intersections of Public, Political, and Policy Discourses, Mia Perry et Diane R. Collier
 • Modelling and Fostering Creativity: Two Post-Secondary EAL Teachers’ Journey, Brett Fischer et Julia Golden
 • The New ICE-Age: Frozen and Thawing Perceptions of Imagination, Blaine Hatt

https://cje-rce.ca/#cje-capsule

Formation et profession

Formation et profession


 N°26, vol. 1, 2018

  Regards croisés sur les enjeux actuels et futurs du numérique en éducation

 
DOSSIER
 • Regards croisés sur les enjeux actuels et futurs du numérique en éducation, Thierry Karsenti
 • Avantages et défis des classes d’apprentissage actif au collégial selon les enseignants et les étudiants : les résultats d’une première itération d’une recherche de type « design-based », Bruno Poellhuber, Anne-Marie Duclos, Samuel Fournier St-Laurent, Madona Moukhachen
 • Apprendre à programmer un robot humanoïde : impacts sur des élèves de l’adaptation scolaire, Julien Bugmann et Thierry Karsenti
 • État des connaissances sur la demande d’aide : quel apport pour la formation universitaire en ligne? Caroline Fatoux, Martine Mottet et Soufiane Rouissi
 • Usages et perceptions des enseignants lors de l’utilisation de la tablette en contexte scolaire, Aurélien Fiévez et Thierry Karsenti
 • Émergence et mobilisation de la compétence à collaborer chez les élèves d’une école secondaire intégrant les tablettes numériques, Sandra Coulombe, Patrick Giroud, Nadia Cody, Diane Gauthier et Suzie Gaudreault
 • Quels apports éducatifs du jeu vidéo Minecraft en éducation ? Résultats d’une recherche exploratoire menée auprès de 118 élèves du primaire, Thierry Karsenti et Julien Bugmann

HORS-DOSSIER
 • La compétence TIC des enseignants du primaire et du secondaire : un état de la situation, Alain Stockless, Stéphane Villeneuve et Julie Beaupré


http://formation-profession.org

Historia y Memoria de la Educación (HME)

Historia y Memoria de la Educación (HME)


 N° 6, juillet-décembre 2017

 Enseñanza de la historia, análisis de libros de texto y construcción de identidades colectivas

 
Presentación
 • Enseñanza de la historia, análisis de libros de texto y construcción de identidades colectivas, Pedro Miralles Martínez, Cosme J. Gómez Carrasco
Monográfico
 • Representações edificantes: as biografias de personagens históricos nos textos escolares do professor Lourenço Filho (Brasil/1950-70) / Representaciones Honorables: Las biografías de personajes históricos en los textos escolares del profesor Filho (Brasil/1950-70), Maria Teresa Santos Cunha
 • Traços cívicos. Perspectivas sobre manuais escolares no Brasil da década de 1970 / Huellas Cívicas. Perspectivas sobre manuales escolares en Brasil en la década 1970, Márcia Regina Santos
 • A história nos manuais escolares do ensino primário em Portugal: representações sociais e a construção de identidade(s) / La Historia en los libros de texto de primaria en Portugal: representaciones sociales y construcción de identidades, Maria Glória Sole
 • Swedish history textbooks as identity constructing narratives (1931-2009) / Los libros de texto de historia suecos como narrativas constructoras de la identidad (1931-2009), Ingmarie Danielsson Malmros
 • Pervivencias escolares de narrativa nacional española: Reconquista, Reyes Católicos e Imperio en libros de texto de historia y en relatos de estudiantes, Jorge Sáiz Serrano
 • Análisis de la construcción de identidades colectivas en los libros de texto: el tratamiento de la Guerra de la Independencia en las últimas décadas, José Ignacio Ortega Cervigón, Juan Esteban Rodríguez Garrido
 • La Región de Murcia en los manuales escolares de educación secundaria. Una narrativa a la sombra de España y Europa, Raimundo A. Rodríguez Pérez, María del Mar Simón García, Sebastián Molina Puche
 • Enseñanza de la historia, identidades culturales y conciencia iberoamericana en los libros de texto españoles para educación primaria, Delfín Ortega Sánchez, Francisco Rodríguez Lestegás
 • Enfoques historiográficos y representaciones sociales en los libros de texto. Un estudio comparativo, España-Francia-Inglaterra, Cosme J. Gómez Carrasco, Arthur Chapman
Entrevistas
 • La enseñanza de la historia y el uso de libros de texto ante los retos del siglo XXI. Entrevista a Rafael Valls Montés, Cosme J. Gómez Carrasco, Raimundo A. Rodríguez Pérez
Investigaciones Históricas
 • Literatura, formación y república. André Maurois y el instinto de felicidad burgués (Segunda parte), Raquel de la Arada Acebes, Jordi Garcia Farrero, Conrad Vilanou Torrano
 • Una biblioteca del barroco: la colección bibliográfica de los marqueses de Beniel en 1710, Amparo García Cuadrado
 • Práticas pedagógico-didáticas e a sua influência na configuração do espaço escolar. A materialidade das escolas de ensino mútuo em Portugal à luz dos diretórios do método (1835-1844) / Prácticas pedagógico-didácticas y su influencia en la configuración del espacio escolar. La materialidad de las escuelas de enseñanza mutua en Portugal a la luz de los manuales del método (1835-1844), Carlos Manique da Silva
 • Edición escolar en España, identidad, cultura política y contexto: la Enciclopedia Dalmau Carles-Pla, Emilio Castillejo Cambra

http://revistas.uned.es/index.php/HMe/issue/view/1043/showToc