Τετάρτη, 16 Μαΐου 2018

τεστ

τεστ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

2018 - 4η Ετήσια Διάλεξη «Αλέξης Δημαράς»
της Ελληνικής Εταιρίας Ιστορικών της Εκπαίδευσης (ΕΛΕΙΕ)
Ομιλήτρια: Καθηγήτρια Simonetta Polenghi 

 
Η Ελληνική Εταιρία Ιστορικών της Εκπαίδευσης (ΕΛΕΙΕ) διοργανώνει την 4η Ετήσια Διάλεξη «Αλέξης Δημαράς». 
Επίτιμη προσκεκλημένη και ομιλήτρια, είναι η διακεκριμένη Ιστορικός της Εκπαίδευσης, Ιταλίδα Καθηγήτρια Simonetta Polenghi
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στα Αγγλικά, με ταυτόχρονη μετάφραση στα Ελληνικά, 
την Παρασκευή 25 Μαΐου 2018 στις 19:30, στο Θέατρο της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης (Μασσαλίας 22, Αθήνα).

Ο Πρόεδρος της ΕΛΕΙΕ
Καθηγητής Π.Γ. Κιμουρτζής 

Τρίτη, 8 Μαΐου 2018

Proposal for a structured cooperation between Public Employment Services (PES) and the education sector for better school-to-work transitions Key findings of the PES survey on education and PES partnerships template : annex to the position paper


  European network of public employment services (PES)

  04/2018


https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/e66036ca-4444-11e8-a9f4-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-69668744

Quality of teaching and learning in science


Patricia Dini da Costa & Luisa Araujo


Joint Research Centre (JRC)

 02/2018


https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/3e701b9c-1c3c-11e8-ac73-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-69668694

Education externalities. What they are and what we know - Study

Education externalities. What they are and what we know - Study


 Daniel Münich & George Psacharopoulos

  European Expert Network on Economics of Education (EENEE)

 03/2018


https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/afaae908-3231-11e8-b5fe-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-69668566

Monitoring the quality of early childhood education and care. Complementing the 2014 ECEC quality framework proposal with indicators : recommendations from ECEC experts


  European Commission (EC)

  04/2018


https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/825252b4-3ec6-11e8-b5fe-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-69668493

Civic attitudes and behavioural intentions in the 2016 International Civic and Citizenship Education Study (ICCS): New evidence for education and training policies in Europe


  Zsuzsa Blasko, Patricia Dinis da Costa & Esperanza Vera-Toscano

  Joint Research Centre (JRC)

  03/2018


https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/8d85491a-2284-11e8-ac73-01aa75ed71a1/language-en

Preparation and Support for Teachers in Public Schools: Reflections on the First Year of Teaching


 Amanda Bowsher, Dinah Sparks, & Kathleen Mulvaney Hoyer

 National Center for Education Statistics (NCES) - U.S. Department of Education

 04/2018


https://nces.ed.gov/pubs2018/2018143.pdf

Projections of Education Statistics to 2026


 William J. Hussar et Tabitha M. Bailey

  National Center for Education Statistics (NCES) - U.S. Department of Education

 04/2018


https://nces.ed.gov/pubs2018/2018019.pdf

Étude sur l’apprentissage par l’expérience et la préparation des jeunes Canadiens au marché du travail - Appuyer la réussite des étudiants universitaires


  Universités Canada

  04/2018


https://www.univcan.ca/wp-content/uploads/2018/03/etude-sur-lapprentissage-par-lexperience-et-preparation-des-jeunes-canadiens-au-marche-du-travail-mars-2018.pdf

Τeaching in focus/ L'enseignement à la loupe


  N°21, avril 2018

 What does innovation in pedagogy look like ?


https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/cca19081-en.pdf?expires=1525807700&id=id&accname=guest&checksum=28D0F5F50D96A72591EA7C47AD8ECE45

Prismes


  n°24, 2018

  la mémoire ... vous en souvenez-vous ?

 
 • Édito: mettre la petite musique de la mémoire en marche, Barbara Fournier et François Othenin-Girard
 • Entretien avec Marc Ferro. Enseigner l’histoire nécessite une conscience des sensibilités de chaque peuple, Anouk Zbinden
 • Perdre la mémoire au royaume numérique, Florence Quinche
 • Quand s’élève la voix de l’individu au-dessus du fracas de l’histoire, Barbara Fournier
 • Entretien avec Susanne Wokusch. Les langues, pour des cerveaux immatures, François Othenin-Girard
 • Entretien avec Daniel Martin et Anne Clerc-Georgy. Stratégies composites pour le métier d’élève, Luisa Campanile
 • Entretien avec Sabine Chatelain. Musique et mémoire : mmmmmh… Mehdi Mokdad
 • Apprendre « massé » ou dans la durée, Éric Tardif
 • Un songe ne ment jamais, Pierre Crevoisier
 • Entretien avec Eveyne Thommen. Je suis Rain Man, François Othenin-Girard
 • Entretien avec Catherine Martinet. Miser sur l’intelligence des élèves dyslexiques, Luisa Campanile
 • Entretien avec Noémi Michel. Nous sommes tous porteurs d’histoire, Anouk Zbinden
 • Entretien avec Lyonel Kaufmann. Le travail de la mémoire : un devoir d’histoire, Anouk Zbinden
 • Entretien avec Pierre Centlivres. La mémoire au cœur de l’appartenance, François Othenin-Girard
 • Quelle place pour l’enfant dans la mémoire du deuil? Christine Fawer Caputo
 • L’écriture entre mémoire et oubli, Modiano et Ishiguro
 • La mémoire involontaire comme vérité authentique, Marcel Proust
 • Comme des phares qui s’allument dans la nuit, Barbara Fournier
 • Récits et mémoires, Le choix de la BCUL site HEP Vaud
 • Grand angle. Sur le fil du rasoir : des stratégies d’intégration en classe ordinaire, Laurent Bovey
 • Marque pages. L’écriture de l’expérience: une pratique de formation, Bessa Myftiu
 • Échos hep. Bref retour sur quelques événements phares de la HEP Vaud


https://www.hepl.ch/cms/accueil/actualites-et-agenda/presse-hep/prismes/derniere-edition/au-sommaire.html

Bordón. Revista de Pedagogía


  Vol. 70, n° 2, 4-6/ 2018

 
 • ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA, Pedro Aramendi Jauregui, Luis Lizasoain Hernández, Jose Francisco Lukas Mujika
 • ANÁLISIS LONGITUDINAL DE LA TRANSICIÓN A LA VIDA ADULTA DE LAS PERSONAS SEGREGADAS DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN A LA INFANCIA Y A LA ADOLESCENCIA, Deibe Fernández-Simo, Xosé Manuel Cid Fernández
 • NECESIDADES DE FORMACIÓN EN PRÁCTICAS CENTRADAS EN LA FAMILIA EN PROFESIONALES DE ATENCIÓN TEMPRANA ESPAÑOLES, Francisco Alberto García-Sánchez, Nayara Rubio-Gómez, Noelia Orcajada Sánchez, Claudia Tatiana Escorcia Mora, Margarita Cañadas Pérez
 • FORMACIÓN PARA LA FUNCIÓN DIRECTIVA EN LA ESCUELA: EL CASO DE TARRAGONA (CATALUÑA), Pilar Iranzo-García, Marta Camarero-Figuerola, Juana-María Tierno-García, Charo Barrios-Arós
 • CAMBIO DE PERSPECTIVA EN EL APRENDIZAJE DE LENGUAS EXTRANJERAS: HACIA LA AUTONOMÍA CON EL e-PEL (PORTFOLIO EUROPEO DE LAS LENGUAS ELECTRÓNICO), Mario Jesús Mira Giménez
 • DIFERENCIAS INTERCULTURALES EN EL AUTOCONCEPTO, DIMENSIÓN ESTABILIDAD EMOCIONAL, EN ADOLESCENTES, Lea Plangger, Esther Rodríguez Quintana, Clara González Uriel
 • RIESGOS PERCIBIDOS POR ESTUDIANTES ADOLESCENTES EN EL USO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS Y CÓMO REACCIONAN ANTE ELLOS, Jesús Plaza de la Hoz
 • EL PATRIMONIO EDUCATIVO EN LA EXPOSICIÓN UNIVERSAL DE PARÍS DE 1878, Guadalupe Trigueros Gordillo, Juan Luis Rubio Mayoral

https://recyt.fecyt.es/index.php/BORDON/issue/view/3286

British Journal of Sociology of Education (BJSE)


  Vol. 39, n°4, 6/2018

 
 • ‘Peacekeepers’ and ‘machine factories’: tracing Graduate Teaching Assistant subjectivity in a neoliberalised university, Rille Raaper
 • The global citizenship agenda and the generation of cosmopolitan capital in British higher education, Jonathan Z. Friedman
 • Challenges in making an academic career in education sciences, Petra Angervall, Peter Erlandson & Jan Gustafsson
 • Cultural capital as whiteness? Examining logics of ethno-racial representation and resistance, Derron Wallace
 • Trends in ethnic inequality in the attainment of vocational degrees: a cohort study in Germany, Karin Schuller
 • Church schools, educational markets and the rural idyll, Peter J. Hemming & Christopher Roberts
 • The hybrid professional: an examination of how educational leaders relate to, with and through managerialism, Denry Machin
 • Exploring a taboo of cultural reproduction, Chris Holligan
 • Responsibilising parents: the nudge towards shadow tutoring, Catherine Doherty & Karen Doole
 • Meanings of education under occupation: the shifting motivations for education in Palestinian refugee camps in the West Bank, Tejendra Pherali & Ellen Turner


https://www.tandfonline.com/toc/cbse20/39/4

British Journal of Educational Technology (BJET)


  Vol. 49, n°3, 5/ 2018

 
 • Collaborative learning in architectural education: Benefits of combining conventional studio, virtual design studio and live projects, Carolina Rodriguez, Roland Hudson and Chantelle Niblock
 • Overcoming barriers between volunteer professionals advising project-based learning teams with regulation tools, Daniel G. Rees Lewis, Matthew W. Easterday, Emily Harburg, Elizabeth M. Gerber and Christopher K. Riesbeck
 • Investigating various application areas of three-dimensional virtual worlds for higher education, Reza Ghanbarzadeh and Amir Hossein Ghapanchi
 • The role of the e-tutor in synchronous online problem-based learning: A study in a Master Public Health Programme, Nynke de Jong, Daniëlle M. L. Verstegen and Karen D. Könings
 • A systematic review of research on the flipped learning method in engineering education, Aliye Karabulut-Ilgu, Nadia Jaramillo Cherrez and Charles T. Jahre
 • Factors determining e-learning service quality, Muhammad Amaad Uppal, Samnan Ali and Stephen R. Gulliver
 • Teachers' perceptions of digital badges as recognition of professional development, W. Monty Jones, Samantha Hope and Brianne Adams
 • Performance, structure and ideal identity: Reconceptualising teachers' engagement in online social spaces, James Robson
 • Pedagogical, social and technical designs of a blended synchronous learning environment, Qiyun Wang and Changqin Huang
 • From piloting e-submission to electronic management of assessment (EMA): Mapping grading journeys, Anna Vergés Bausili
 • The effects of a flipped classroom approach on class engagement and skill performance in a Blackboard course, Mohamed Ali Nagy Elmaadaway
 • Socio-demographic factors relating to perception and use of mobile technologies in tertiary teaching, Kwok-Wing Lai and Lee Smith
 • Boundary interaction: Towards developing a mobile technology-enabled science curriculum to integrate learning in the informal spaces, Daner Sun and Chee-Kit Looi
 • One-to-one mobile technology in high school physics classrooms: Understanding its use and outcome, Xiaoming Zhai, Meilan Zhang and Min Li
 • Students' acceptance of tablet PCs in Italian high schools: Profiles and differences, Daniela Villani, Laura Morganti, Claudia Carissoli, Elena Gatti, Andrea Bonanomi, Stefano Cacciamani, Emanuela Confalonieri and Giuseppe Riva
 • The influence of children's gender and age on children's use of digital media at home, Natalia Kucirkova, Karen Littleton and Antonios Kyparissiadis
 • Incremental impact of time on students' use of E-learning via Facebook, Sedigheh Moghavvemi and Hashem Salarzadeh Janatabadi
 • Learning styles: Considerations for technology enhanced item design, Deborah Adkins and Meg Guerreiro